Φίλτρα Φίλτρα

Φίλτρα

2.40 (2.98 συμπ. Φ.Π.Α.)
Φίλτρο μεταλικό UNIVERSAL 1-1 με 11mm είσοδο και 11mm έξοδο
Σε Απόθεμα
+

2.40 (2.98 συμπ. Φ.Π.Α.)
Φίλτρο μεταλικό UNIVERSAL 1-1 με 12mm είσοδο και 12mm έξοδο
Σε Απόθεμα
+

2.40 (2.98 συμπ. Φ.Π.Α.)
Φίλτρο μεταλικό UNIVERSAL 1-1 με 14mm είσοδο και 14mm έξοδο
Σε Απόθεμα
+

7.80 (9.67 συμπ. Φ.Π.Α.)
Φίλτρο μεταλικό UNIVERSAL 1-1 με είσοδο/έξοδο 12mm και υποδοχή για αισθητήρα BOSCH
Σε Απόθεμα
+

4.80 (5.95 συμπ. Φ.Π.Α.)
Φίλτρο μεταλικό UNIVERSAL 1 είσοδο. 2 εξόδους 12mm
Σε Απόθεμα
+

6.00 (7.44 συμπ. Φ.Π.Α.)
Φίλτρο μεταλικό UNIVERSAL 1-4 με 1 είσοδο 12mm. 4 εξόδους 7mm
Σε Απόθεμα
+

5.40 (6.70 συμπ. Φ.Π.Α.)
Φίλτρο αέριας φάσης για εφαρμογή σε ATTIKER και STEFANELLI
Σε Απόθεμα
+

2.40 (2.98 συμπ. Φ.Π.Α.)
BRC
Φίλτρο συρμάτινο αέριας φάσης για εφαρμογή σε BRC Υ:52 Π:42 Τ:17 Τ:17
Σε Απόθεμα
+

1.32 (1.64 συμπ. Φ.Π.Α.)
Φίλτρο αέριας φάσης για εφαρμογή σε LANDI και MATRIX
Σε Απόθεμα
+

2.40 (2.98 συμπ. Φ.Π.Α.)
Φίλτρο συρμάτινο αέριας φάσης για εφαρμογή σε LOVATO. Υ:52 Π:42 Τ:17 Τ:17
Σε Απόθεμα
+

2.40 (2.98 συμπ. Φ.Π.Α.)
Φίλτρο αέριας φάσης για εφαρμογή σε PRINS
Σε Απόθεμα
+

2.40 (2.98 συμπ. Φ.Π.Α.)
Φίλτρο αέριας φάσης για εφαρμογή σε TARTARINI. σετ με φλαντζες
Σε Απόθεμα
+